Rynek sprzedaży leków w Internecie

Istotnym czynnikiem rozwoju handlu internetowego są czynniki kulturowe i społeczne. Polscy konsumenci są nieufni wobec wszelkich form sprzedaży bezpośredniej. Prawie połowa respondentów ma negatywny stosunek do firm, które realizują sprzedaż w takiej formie. Można jednak liczyć, że handel elektroniczny będzie następował w kontaktach między przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa wykorzystują Internet do sprzedaży swych produktów, ale także do kupowania surowców, półfabrykatów. Czynnikiem sprzyjającym kontaktom internetowym jest rozwój telefonii przenośnej.
Daje to szanse na obniżenie kosztów dostępu do Internetu oraz jego upowszechnienie.

Wróć