Rynek farmaceutyczny w sieci a reklama w portalu

Umieszczanie aktualnej oferty na stronie internetowej stwarza możliwość dokładnej prezentacji swoich produktów, co w efekcie zwiększa ilość składanych zamówień. Wśród korzyści wynikających z posiadania stron internetowych przez apteki jest nie tylko ograniczenie kosztów transportu, ale i także zwiększenie szybkości przepływu informacji. W perspektywie najbliższych lat dojdzie do konsolidacji wśród samych portali medycznych, co tylko umocni ich pozycje. Polska ustawa szczegółowo odnosi się do pojęcia "reklamy produktu leczniczego". Termin ten oznacza działalność polegająca na informowaniu i zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.

Więcej