Leki z wirtualnej apteki

Apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby świadczą usługi farmaceutyczne. Ta nazwa jest zastrzeżona przez prawo polskie dla świadczenia szczególnych usług farmaceutycznych. Co eliminuje używania tej nazwy w zakresie handlu elektronicznego, przynajmniej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. Sprzedaż lekarstw drogą internetową wzbudza zaniepokojenie lekarzy i aptekarzy. Jak donoszą eksperci kupowanie leków za pomocą serwisów internetowych może być dodatkowo niebezpieczne dla osób, które chciałyby te leki następnie zażyć. Przy ofertach sprzedaży leków brakuje często ważnych informacji dotyczących stosowania leków Łatwość w dostępie do stron umożliwiających zakup farmaceutyków otwiera drogę do sprzedaży leków, które są niedopuszczone do obrotu na naszym rynku lub, których działanie budzi kontrowersje. Wymaga to od organów państwowych wzmożonej czujności i systematycznego kontrolowania działań portali farmaceutycznych. Ograniczanie dostępu do leków drogą internetową i brak nowelizacji prawa farmaceutycznego otwiera drogę do nielegalnej sprzedaży leków, zwłaszcza na aukcjach internetowych. Brak jasnych wytycznych handlu lekami w Internecie zepchnie tę gałąź rynku do szarej strefy, gdzie będzie już po za wszelką kontrolą.