Prawne usankcjonowanie aptek internetowych

Mimo, że prawo farmaceutyczne zakazuje sprzedaży leków drogą wysyłkową, to jednak na polskim rynku działają swobodnie apteki internetowe. Korzystają z luki prawnej, jaką jest niezdefiniowanie pojęcia sprzedaży wysyłkowej. Regulacje w tym zakresie są nieprecyzyjne, co umożliwia funkcjonowanie aptek internetowych. Właściciele wirtualnych aptek powołują się też na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 grudnia 2003, który stwierdził, że ograniczenia zamawiania leków przez Internet są dozwolone tylko o tyle, o ile są niezbędne dla skutecznej ochrony zdrowia i życia ludzi. Powołanie się na nadrzędność prawa europejskiego wobec prawa krajowego, budzi kontrowersje u ustawodawców polskich.

Więcej

internetowe